Realizacje w latach 2014 – 2016

page2-img1

 • Instalacja c.o. , wod.-kan., technologiczna w przebudowywanych budynkach garażowych nr 45; 46; 56 na terenie Jednostki Wojskowej 1749 w Szczecinie.
 • Instalacja c.o. , wod-kan , ciepła technologicznego , sprężonego powietrza ,wewnętrzną instalację odwodnieniową w przebudowywanym budynku garażowym 19 wraz z częścią budynku przeznaczoną na stację kontroli pojazdów zlokalizowanym na terenie Jednostki Wojskowej 5018 w Dziwnowie.
 • Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla potrzeb budynku garażowego nr 19 wraz z częścią budynku przeznaczoną na stację kontroli pojazdów zlokalizowanym na terenie Jednostki Wojskowej 5018 w Dziwnowie.
 • Instalacja c.o , wod-kan , instalacja solarna w budynku nr 75 myjnia pojazdów kołowych i gąsienicowych zlokalizowanya na terenie Jednostki Wojskowej 5018 w Dziwnowie.
 • Sieci i przyłącza wodociągowe , zewnętrzna instalacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącze c.o dla budynku nr 75 myjnia pojazdów kołowych i gąsienicowych zlokalizowanya na terenie Jednostki Wojskowej 5018 w Dziwnowie.
 • Instalacja c.o , wewnętrzna instalacja wody zimnej ciepłej i użytkowej , przyłącze c.w.u. w budynkach służbowych C i D zlokalizowanych na terenie Komendy Policji przy ul. Kaszubskiej w Szczecinie.
 • Wymiana przyłącza wodociągowego dla budynku nr 14 lokalizowanym na terenie Jednostki Wojskowej 4340 ul. Narutowicza 10a w Szczecinie.
 • Konserwacja i bieżąca naprawa instalacji wod-kan i c.o w budynku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163 oraz budynku Sądu przy ul. Jagiellończyka 13 w Gorzowie Wlkp.
 • Instalacja wod-kan, c.o w przebudowywanych pomieszczeniach w budynku przy ul. Tanowskiej w Policach na potrzeby siedziby Straży Miejskiej.
 • Instalacja c.o , wod-kan , instalacji ppoż w budynku nr 33 na terenie Jednostki Wojskowej 1749 w Szczecinie.
 • Instalacja c.o., wod-kan , ppoż, instalacja technologiczna , przyłącze wodne, przyłącze c.o , sieci kanalizacji sanitarnej , sieci kanalizacji deszczowej , instalacja odwodnieniowa i drenażowa budynku nr 31 zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej nr 5018 w Dziwnowie.
 • Instalacja c.o. wod-kan, ppoż, technologiczna w budynku Sztabowym nr 1 przy ul. Zaleskiego 2 w Szczecinie.

Profesjonalne rozwiązania
problemów sanitarnych.