Ochrona ppoż. elektromobilności

Montaż automatycznego systemu I-Sprink prod. Gras do kontroli pożaru pojazdów elektrycznych (EV), zasilanych ogniwami Li-Ion


Ochrona ppoż. elektromobilności

Zastosowanie
Zestaw hydrantu wewnętrznego z automatyczną instalacją zraszaczową opracowany został w celu lokalnej detekcji, gaszenia i tłumienia pożaru dla miejsc takich jak:

 • miejsca postoju i ładowania aut elektrycznych oraz hybrydowych w garażach podziemnych i automatycznych wielopoziomowych (np. obiekty zamieszkania zbiorowego, hotele, galerie handlowe, itp.)
 • miejsca postoju aut w garażach automatycznych wielopoziomowych,
 • miejsca ładowania wózków akumulatorowych w halach PM,
 • miejsca ładowania autonomicznych robotów mobilnych (ARM)
 • wydzielone strefy w magazynach budynków PM,
 • wydzielone odcinki linii produkcyjnych,
 • pomieszczenia i miejsca składowania materiałów o wysokim zagrożeniu pożarowym.

Wczesna detekcja – termowizyjny Wskaźnik Miejsca Pożaru (WMP)

Wskaźnik Miejsca Pożaru WMP (opracowany przez firmę Neuron) jest montowany na suficie, w osiach rozdzielających miejsca postojowe. Służy do monitorowania pól temperatury w obrębie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów wyposażonych w akumulatory litowo-jonowe. Każdy z detektorów jest adresowalny i może zostać indywidualnie skonfigurowany, między innymi w zależności od wysokości jego montażu i rozmieszczenia chronionych miejsc postojowych. Dodatkowo indywidualne zaprogramowanie koincydencji wskazań detektorów w celu precyzyjnego wskazania miejsca postojowego, w obrębie którego doszło do wystąpienia zagrożenia pożarowego.

Automatyczne gaszenie pożaru po detekcji

Detekcja pożaru przez autonomiczny system detekcji dymu/ciepła i/lub gazów zestawu hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową (pożar):

 • wykrycie miejsca przekroczenia temperatury przez Wskaźnik Miejsca Pożaru (WMP) montowany na suficie, w osiach rozdzielających miejsca postojowe,
 • wzbudzenie czujki dymu/ciepła, montowanej na suficie nad każdym miejscem postojowym,
 • automatyczne wyłączenie stacji zasilania ładowania przez centralę sterująco-zasilającą zestawu hydrantowego – opcja,
 • przekazanie informacji o alarmie pożarowym do systemu sygnalizacji pożaru (SSP) lub systemu zarządzania budynkiem (BMS) – opcja,
 • automatyczne otwarcie elektrozaworu w module rozdzielacza i załączenie zraszaczy nad miejscem postojowym, na którym wykryto pożar,
 • sygnalizacja optyczno-akustyczna pożaru (opcja).

Wskazanie numeru miejsca parkingowego 

Pożarowi w garażu zawsze towarzyszy duże zadymienie, które utrudnia wskazanie źródła pożaru. Wskaźnik Miejsca Pożaru (WMP), jest wskaźnikiem adresowanym, czyli przypisanym do konkretnego miejsca postoju pojazdu. W przypadku detekcji pożaru, wysyła ona sygnał do centrali pożarowej obiektu, lub bezpośrednio do PSP, o dokładnym numerze i lokalizacji pojazdu w obiekcie. Dzięki temu, ekipy ratownicze natychmiast wiedzą z jakim pożarem mają doczynienia oraz źródle pożaru. Pozwala to na odpowiednie i szybkie przygotowanie scenariusza akcji ratowniczej, zanim dotrą do obiektu. To zdecydowanie skraca czas podjęcia bezpośredniej akcji gaszenia, a tym samym zmniejsza ryzyka towarzyszące ekipą ratowniczym w poszukiwaniu źródła pożaru w gęsto zadymionym garażu.

Ręczne gaszenie z użyciem hydrant wewnętrznego

W każdym momencie możliwe jest standardowe użycie każdego z zestawów hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową, w sposób analogiczny jak zwykłego hydrantu:

 • w przypadku braku detekcji pożaru i automatycznego uruchomienia zraszaczy, można korzystać z węża w zestawie hydrantowym analogicznie jak w przypadku,
 • zwykłego hydrantu wewnętrznego,
 • w sytuacji, kiedy po detekcji pożaru nastąpi automatyczne uruchomienie zraszaczy, ręczne otwarcie zaworu, skutkuje rozłączeniem czujki krańcowej w zaworze,
 • odcinającym i automatycznym wyłączeniem zraszaczy, poprzez zamknięcie elektrozaworu sekcji zasilającej działające zraszacze.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy Jak dojechać?
Biuro

ul. Świerczewska 5
71-066 Szczecin

Dane kontaktowe

Telefon: +48 796 456 028
E-mail: biuro@rafarci.pl

RAFARCI Rafał Obstawski

ul. Kruszwicka 21/3
71-043 Szczecin

Dane identyfikacyjne

NIP: 5971671627
REGON: 321457828

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności